Disclaimer

Op deze website vindt u algemene informatie over Axel Hartman Management B.V. Axel Hartman Management B.V.probeert u zo goed mogelijk van juiste informatie te voorzien. Ook probeert Axel Hartman Management B.V. de website zo goed mogelijk toegankelijk te houden. Ondanks dat de informatie op deze website zo zorgvuldig mogelijk is samengestel, kan de informatie op deze website onjuiste informatie bevatten en/of type fouten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Axel Hartman Management B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
Op de website van Axel Hartman Management B.V. worden links aangeboden naar andere website. De informatie op deze websites is niet door Axel Hartman Management B.V. gecheckt op juistheid, volledigheid of actualiteit. Axel Hartman Management B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid door een bezoek aan en gebruik van deze websites.
Het auteursrecht op deze website berust bij Axel Hartman Management B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Axel Hartman Management B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Axel Hartman Management B.V.
Axel Hartman Management B.V. garandeert niet dat e-mails of andere electronische informatie verstuurd aan Axel Hartman Management B.V. op tijd ontvangen en/of verwerkt worden. Axel Hartman Management B.V. is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet of later ontvangen van electronische informatie en het verwerken van deze informatie.